ติดตั้งโซล่าเซลล์ราคาถูก

About


ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจ

เราคือ เบ็สต์ ซัพพลาย โซล่าร์ (ไทยแลนด์) ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์วงเงิน 5 ล้านบาท ในชื่อ บริษัท เบ็สต์ซัพลาย1999 จำกัด ประกอบธุรกิจ นำเข้า จัดจำหน่าย และติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ในประเทศไทย

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จากประสบการณ์ในการทำงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ คุณปาณเดชา จินดาจิรภัทร พร้อมทีมงานวิศวกร ฝ่ายการตลาด และบุคลากรในองค์กร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบริษัทฯ ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์อย่างครบวงจรมากว่า 10 ปี เบสท์ ซัพพลาย โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จึงยังคงยืนหยัดและมุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ คือ ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับ ที่พักอาศัย องค์กร และธุรกิจต่างๆ รวมถึงให้บริการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้รัฐ (Electric Power Plant) และเป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้าอุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ชั้นนำจากหลายแบรนด์ดัง... แผงโซล่าร์เซลล์ REC Solar Panel และอินเวอร์เตอร์ SMA Solar Inverter, และระบบโซล่าร์เซลล์ครบชุด Canadian Solar Set

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ และติดตั้งอย่างมีระบบ มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนงาน ได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

มั่นใจได้ สินค้าคุณภาพมาตรฐานยุโรป-อเมริกา ราคาสมเหตุสมผลไม่แพงกว่าที่คิด

...

ยินดีให้บริการอย่างจริงใจ

Best Supply Solar (Thailand)

Page About by Best Supply Solar (Thailand)
Contact Us
Facebook
Line id : BestSupplySolarThailand
จัดจำหน่าย และบริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ราคาถูกกว่าที่คิด
© 2019 Best Supply 1999 Company บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุดที่คุณเชื่อถือได้ โทร.084 9826639